Inbjudan till
Nyedsmästerskapen i golf 2021

Pga Covid 19 genomförs även årets Nyedsmästerskap i en något förenklad formoch enligt gällande rekommendationer

Nyedsmästerskapen i golf är Karlstad GK:s äldsta tävling. 
Tävlingen är öppen för alla golfare som är bosatta inom Nyeds kommun. Alla gamla mästare blir automatiskt hedersmedlemmar och deltar oavsett var de är bosatta idag.
Känner Du någon som uppfyller något av kraven och inte fått inbjudan – hjälp till att bjuda in! Inbjudningar skickas per mail och finns också på hemsidan www.nyedsgolfen.se
Tävlingen spelas i två klasser A- och B-klass. 

Tävlingen äger rum lördagen den 31 juli på Karlstad GK.

Program


Från   7.30                         
 Uthämtning startkort, tävlingsexp.
8.00-11.00 Start Tävling Klass A och B
Lunch efter slutförd tävling för den som så önskar bekostas av var och en
ca 16.30 Prisutdelning


Spelform
Slaggolf (2 klasser):
Klass A hcp      0 - 20,0
Klass B hcp    20,1 - 54,0

För vandringspriset gäller att Nyedsmästaren får ha högst hcp 30 för att delta oavsett klass.
Medaljer till båda klasserna samt Openpris för herrar och damer delas också ut. 

Vi har också en lagtävling där de två bästa POÄNGEN på varje hål räknas. Förs på separat kort!

Förra årets segrare Tomas Ekdahl svarar för att namn och årtal graveras in i det av Zetterströms Invest instiftade vandringspriset. Överlämning av den gröna segerkavajen sker på för omständigheterna lämpligt sätt. 
Vi fortsätter med Nyedsmästerskapens Championship mellan gamla mästare. Alla som har vunnit medalj i någon valör uppmanas bära dessa vid prisutdelningen.

Kostnaden för startavgift, fika efter nio hål (korv eller bulle och kaffe eller festis) och priser är 200 kr. För greenfeegäster är priset 270 kr (juniorer 200 kr).  Startavgift inklusive eventuell greenfee swishas i samband med anmälan till Göstas telefon 0733-757014. Märk Nyedsgolfen!


Du som vill får skänka ett pris till prisbordet. De skänkta priserna, och av startavgiften inköpta priser, delas ut till de bäst placerade golfarna. Några priser lottas ut bland övriga vid prisutdelningen närvarande spelare. 
Startlista anslås på Karlstad GK 29 juli (054-86 64 05) samt via golf.se/mina tävlingar. 
Anmälan finner du på nästa rad i menyn. Lämna svar direkt där eller via mail eller telefon senast 25 juli. Ange alla uppgifter som efterfrågas i rutan i svarstalongen. 
Pandemin är inte över än. Den som inte vill/kan närvara på prisutdelningen får placeringspris i efterhand. Var rädda om varann!

Under tävlingen brukar Mats filma. Vi lägger sedan ut filmen på vår hemsida via Youtube. Om du inte vill vara med på film som publiceras meddela detta före start!

Tävlingskommittén för Nyedsmästerskapen