FELANMÄLAN

Felanmälan kan även göras på tfn:
0727-21 16 01 mellan kl 09.30 - 11.30.


Akuta fel efter kl 16.00 och på helgdagar som absolut ej kan vänta till nästkommande arbetsdag: Ring Värmlands Fastighetsservice: 054-14 40 70

Störningsjour: Kontakta Avarn Security: 010-222 30 00. Tänk på att du måste veta vem som stör, annars kan du bli betalningsskyldig för utryckningen.
 
Om du har låst dig ute kväll eller helg,        kontakta Avarn Security: 010-222 30 00. OBS! Bekostas av hyresgästen kontant vid öppning.