I år startade 50 golfspelare i skiftande ålder (14-78!).
Vädret var som sig bör strålande. Direkt efter avslutad tävling hölls en coronaanpassad prisutdelning

Fint prisbord med varor dels inköpta av deltagaravgifter  dels skänkta  av både sponsorer och spelare.