Nolbridge Fastighets AB är ett privatägt fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i centrala Karlstad .

 Vi söker fastigheter som har potential att utvecklas till ett attraktivt hyresalternativ i centralt läge med hög standard och kvalitet.

Förvaltningen sker med målsättningen hög kvalitet, snabbhet och omsorg för att de boende skall trivas och uppleva att de får en hög kundservice där behov och önskningar tas om hand.

Nolbridge har ett noga utvalt nät av samarbetspartner för att leverera produkter och tjänster som våra hyresgäster efterfrågar.
Kontakta oss för mer information